سلامتی

آخرین مطالب

در باشگاه به چه مکمل هایی نیاز دارم !

امروزه همانطوریکه می دانید، بیشتر باشگاه ها به ویژه جیم و بدنسازی همیشه همراه با واژه های مکمل و قرص و غیره همراه است. هدف از این مقاله آگاه سازی تمام افرادی هست که بدون هیچ اطلاعات پایه پا به باشگاه ها می گذارند و بدون داشتن راهنمای علمی به قلمروهای ناشناخته و خطرناک می گذارند.

تمرینات ورزشی

آخرین مطالب

برنامه ورزشی علمی و اصولی

با توجه به اهمیت سلامتی همراه با تناسب وزن و اندام در کنار تغذیه سالم، همه از این نظر متفق القول هستیم. همچنین بیشتر افراد در این حوزه اطلاعات خوبی دارند. گاهی فرد از لحاظ اطلاعات پایه بسیار قویتر از سایرین است اما هیچ موقع این اطلاعات تبدیل به رفتارهای صحیح و هدفمند نمی شود. علت چیست؟

تغذیه

آخرین مطالب

برنامه ورزشی علمی و اصولی

با توجه به اهمیت سلامتی همراه با تناسب وزن و اندام در کنار تغذیه سالم، همه از این نظر متفق القول هستیم. همچنین بیشتر افراد در این حوزه اطلاعات خوبی دارند. گاهی فرد از لحاظ اطلاعات پایه بسیار قویتر از سایرین است اما هیچ موقع این اطلاعات تبدیل به رفتارهای صحیح و هدفمند نمی شود. علت چیست؟

سرویس جدید

مشترک خبرنامه شوید

خدمات ما