در این بخش از مقاله، بنا دارم در رابطه با تمامی نکات ریز و مهم قبل ، حین و بعد از فعالیت بدنی صرفا جهت افزایش چربی سوزی و کاهش وزن بدن، صحبت کنیم. معمولا به تمامی افرادی که به من مراجعه می کنند ابتدا باید از لحاظ برنامه غذایی و محدودیت های ورزشی (آسیب دیدگی، خطرات بالقوه و غیره) مورد ارزیابی قرار گیرند. در مرتبه بعدی تمرینات آنها بر اساس ویژگیهای فردی و با حفظ اصول علمی تمرینات ورزشی همگام با اهداف تمرینی برنامه ریزی و طرح ریزی می شود.

در اینجا نمونه مثال ما یک فرد با برنامه تمرینی جهت کاهش وزن و افزایش چربی سوزی است. من به این فرد در یک جلسه تمرینات ترکیبی وزنه و هوازی را تجویز کرده ام. فرد  در مشاوره قبل از شروع برنامه های تمرینی یاد گرفته است تا از لحاظ دریافت مواد غذایی  و رعایت زمان، مقدار و ترکیب غذاها و همچنین نوشیدنی ویژه ای که بصورت خانگی تهیه شده ، وضعیت خود را مطابقت دهد . بنابراین فرد در ساعات مشخص قبل از تمرین و همچنین ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت قبل از تمرین مواد غذایی پیشنهادی و نوشیدنی پیشنهادی را دریافت می کند. فرد در جلسه تمرینی حاضر می شود. قبل از شروع گرم کردن با او در رابطه با برنامه تمرینی امروزش صحبت می کنم و به او نکات فنی و مهم در رعایت شدت و ترتیب تمرینات را گوشزد می کنم. من همیشه قبل از تمرینات با مراجعه کنندگان در حدود ۳ تا ۵ دقیقه صحبت می کنم. این کار ابتدا یک آمادگی ذهنی و روانی را برای فرد به ارمغن می آورد و همچنین روحیه و اراده فرد برای اتمام موفقیت آمیز جلسه تمرینی  دو چندان می شود.

گرم کردن را با چند دقیقه تمرینات دویدن یا دوچرخه سواری و اگر تمرینات شنا باشد در داخل آب با چند صد متر شنای آرام شروع می کنیم. بعد از این بخش سراغ تمرینات کششی عمومی می رویم. در این بخش باز در مورد تکنیک های صحیح تمرینات کششی و همچنین سایر موارد مربوطه صحبت می کنیم. بعد از تمرینات کششی عمومی نوبت به تمرینات اختصاصی می رسد. این بخش را بطور میانگین در عرض ۶ تا۷  دقیقه به اتمام می رسانیم. بعد از این بخش سراغ حرکات ترکیبی وزنه و ویژه پهلو و شکم می رویم. این بخش از کار با دقت زیاد انجام می شود. تمامی ترتیب حرکات ، ضربان قلب و وهله های فعالیت و استراحت همه و همه در مدت تقریبا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بسته به حجم تمرینات اجرا می شود. در حین این نوع از تمرینات از فرد می خواهم تا هر از چند گاهی به مصرف نوشیدنی ورزشی ادامه دهد.

بعد از این قسمت نوبت به تمرینات هوازی می رسد. این بخش هم با ارزیابی میزان کالری مصرفی در بخش قبلی و همچنین کالری مصرفی هدف در تمرینات هوازی طرح ریزی می شود. در ادامه نیز با سنجش ضربان قلب و همچنین سایر فاکتورهای مهم در سنجش شدت تمرینات به مدت تقریبا ۳۰ تا ۴۵ دقیقه تمرین هوازی خود را انجام می دهد. البته بسته به نوع تمرینات در طول هفته این بخش از تمرینات می تواند با انواع تمرینات اینتروال یا تی آر ایکس یا پیلاتس و یا سایر تمرینات جایگیزین شود. بنا بر اصل تنوع تمرینات را در طول هفته طوری طرح می کنم که مراجعه کننده، کسلی یا خستگی از تمرینات را احساس نکند.

بعد از اتمام بخش هوازی تمرینات ، حرکات کششی پایان بخش تمرین را انجام می دهیم و در مورد تمرینات انجام شده به فرد بازخورد داده و نکاتی را به او ارائه می کنم.

برنامه غذایی و همچنین اطمینان از دریافت مایعات و نوشیدنی ورزشی پس از تمرینات مطابق با میزان کالری محاسبه شده توسط فرد مراجعه کننده دریافت می شود. این فرد تا تمرینات روز بعد با برنامه غذایی ارائه شده در کنار برنامه تمرینات ارئه شده آماده خواهد بود و با انرژی بسیار تمرینات را انجام خواهد داد. استمرار این فرایند منجر به موفقیت در رسیدن به هدف خواهد بود.

شما نیز می توانید با دریافت برنامه غذایی اصولی در کنار برنامه تمرینی و همچنین تماس آنلاین با مربی خود در هر کجای میهنمان که باشید به هدف خود برسید.

موفق باشید