ام اس  اختلال سلول های عصبی مغز و نخاع هست که معمولا به عنوان یک وضعیت (و نه بیماری) خود ایمنی به آن اطلاق می شود. توجه ناکافی به ام اس  به ویژه از دیدگاه علم ورزشی ممکن است موجب اختلالات بینایی، تعادل و عضلات بدن شود. برای اینکه خوب این بیماری را کنترل کنید برایتان یک مقاله علمی را که اخیرا منتشر شده اینجا توضیح می دهم.

مشکلات تعادل و خستگی در MS رایج هستند و با افتادن های مکرر و محدودیت های حرکتی  همراه هستند که می تواند بر توانایی افراد در کارهای روزانه آنها تأثیر بگذارد. افرادی که مبتلا به MS هستند نیز می توانند مشکلات بینایی داشته باشند، و نابراین موجب بدتر شدن وضعیت تعادل آنها می شود.

دکتر جفری رابرت هبرت، استاد، PhD، دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو، می گوید: “اکثر برنامه های توانبخشی برای بهبود تعادل عمدتا  تمرینات تعادل است که برای مشکلات خاص افراد مبتلا به MS طراحی نشده است. در آئورورا “ما می خواستیم ببینیم که انجام حرکات تعادل و چشم در هنگام پردازش چندین اطلاعات حسی مختلف می تواند به مردم کمک کند تا تعادل و خستگی خود را بهبود بخشند.”

این مطالعه شامل ۸۸ فرد  MS بود که توانست ۱۰۰ متر را بدون کمک بیشتر از استفاده از یک عصا یا ابزار دیگر  طی کنند. شرکت کنندگان ارزیابی تعادل، خستگی، سرگیجه و سایر عوامل را انجام دادند. سپس نیمی از شرکت کنندگان شش هفته تمرینات تحت نظارت را دو بار در هفته به همراه دستورالعمل برای تمرین هر روز در خانه انجام دادند. برای هشت هفته آینده، آنها یک جلسه تمرینی نظارت داشتند و هر هفته تمرینات روزانه را انجام می دادند. به عنوان یک گروه کنترل، بقیه از شرکت کنندگان گفته شد که آنها در لیست انتظار برای این برنامه قرار گیرند. همه شرکت کنندگان پس از شش هفته و دوباره در پایان برنامه آزمایش شدند.

تمرینات شامل تعادل در سطوح مختلف و در حین راه رفتن، حرکات سر و یا بدون سر و چشم باز و بسته، و همچنین تمرینات حرکات چشم برای کمک به بهبود ثبات بصری بود.

پس از شش هفته، افرادی که برنامه ورزش را تکمیل کرده بودند در تعادلشان نسبت به گروه کنترل بهبود یافتند. در یک آزمون تعادل کامپیوتری که در آن بزرگسالان سالم بدون مسائل مربوط به تعادل به نمره حدود ۹۰ یا بهتر از ۱۰۰ امتیاز می رسند، نمرات کسانی که برنامه تمرینی را تکمیل می کردند، از ابتدای برنامه تا متوسط ​​از ۶۳ به ۷۳ در شش هفته  رسید.

افرادی که این تمرینات را انجام دادند نیز در آزمونهای خستگی و سرگیجه نسبت به گروه کنترل بهبود یافتند.

لازم به ذکر است وقتی این تمرینات با تمرینات در آب ترکیب شوند بهترین نتیجه ممکن را به دست خواهند داد. به این منظور با طراحی دقیق برنامه های تمرینی می توان عزیزانی که با ام اس زندگی می کنند را به سطح قابل قبول و شادابتری رساند. البته باید به تمام افرادی که ام اس دارند بگویم که ام اس  بیماری نیست، شما  بهترین انسان های روی زمین هستید.