امروزه برای کاهش وزن و تاثیر بهتر تمرینات بر روند چربی سوزی روش های تمرینی نوینی نظیر تمرینات اینتروال در سرتاسر دنیا ارائه می شود. یکی از روش های تمرینی، تمرینات اینتروال می باشد. هدف از تمرینات اینتروال وادار کردن بدن به فعالیت در دو شدت بالا و پایین یا با سرعت بالا و سرعت پایین می باشد. این نوع تمرینات در طول زمان نشان داده شده است که از طرفداران بسیاری برخوردار هستند. در تمرینات اینتروال مربی می تواند از دو شدت یا ۳ شدت با تعیین بازه های زمانی بر اساس سیستم های انرژی درگیر برای افزایش مصرف کالری و همچنین کالری مصرف پایه بعد از تمرین اینتروال بهره بگیرد. در این تمرینات هدف نهایی ما بسته به شدت و نوع استراحت های بین دوره های شدید، افزایش ظرفیت قلبی –عروقی و توان هوازی، توان بی هوازی و آستانه لاکتات می باشد.

با این وجود، تمریناتی از این دست مانند تمرینات HIIT یا تمرینات اینتروال با شدت بالا در این بین توسط برخی از مربیان بدون مطالعات کافی از تاثیر گذاری بر سیستم های قلبی عروقی بدن برای تمامی افراد با شدت های بالا مورد استفاده قرار می گیرد. باید ذکر کنیم که قبل از بکارگیری این نوع تمرینات، حتما باید راهنماهای تمرینات HIIT را مطالعه کرده و همزمان با مشاوره و معاینه پزشک مبنی بر نداشتن خطرات اولیه یا ثانویه و یا بیماری های قلبی عروقی از تجویز چنین تمریناتی مطمئن باشد. همچنین باید خاطرنشان کنیم که تمرینات HIIT  معمولا دو جلسه و در برخی شرایط سه جلسه در هفته بطور یک در میان طراحی می شود.

می توانید برای تجویز تمرینات ویژه چربی سوزی و تاثیر گذاری بهتر بر روند چربی سوزی و افزایش ظرفیت هوازی و سیستم قلبی عروقی خود و اطمینان حاصل کردن از علمی بودن برنامه تمرینات خود با ما از طریق همین سایت در ارتباط باشید.