این ویدیو شامل ترکیب حرکات بالاتنه و پایین تنه و بسیار مفید هست که شما می توانید در ابتدای برنامه تمرینات اصلی خود از ان سود ببرید. مدت زمان تمام حرکات ۵ دقیقه می باشد و شما با این حرکات در عرض ۵ دقیقه تمامی عضلات خود را به تحرک وا میدارید.