در رابطه با حفظ وزن نرمال پس از دوره کاهش وزن، معمولا بیشتر افراد پس از یک دوره رژیم سخت و یا تمرینات فشرده و خسته کننده به وزن دلخواه خود دست می یابند. اما نکته مهم و اساسی در رابطه با کاهش وزن، مدیریت و حفظ وزن به دست آمده است. همیشه برای نگهداشتن وزن دلخواه خود باید از اصلاحات و تغییراتی که در دوره کاهش وزن در زندگی روزمره خود اعمال کرده اید، پیروی کنید. اما برای اینکه بدانید چگونه می توانید دوره حفظ و مدیریت وزن را طی کنید، در اینجا به چند نکته علمی و مهم اشاره می کنیم:

  • محدودیت کالری نامناسب: با کم کردن تعداد جلسات ورزشی هیچ وقت سعی نکنید رژیم غذایی خود را از میزان مناسب و استاندارد پایین تر نگهدارید. با کاهش بیشتر کالری، متابولیسم پایه نیز بیشتر کاهش یافته و در نتیجه بدن حالت تدافعی گرفته و در مقابل عمل شما عکس العمل نشان خواهد داد. بنابراین ناخوداگاه بعد از مدتی شما با افزایش وزن روبرو خواهید شد.

 

 

  • جلسات ورزشی خود را به ۳ تا ۴ جلسه در هفته برسانید. ورزش روزانه نکته کلیدی در حفظ وزن است. در دوره حفظ وزن حداقل چهل دقیقه تمرین کنید. تمرینات شما ترکیبی از تمرینات هوازی (۶۰ درصد)، تمرینات تقویتی (۲۵ درصد) و تمرینات اصلاحی (۱۵ درصد) خواهد بود. مطالعات نشان داده اند، با ورزش روزانه، متابولیسم پایه نه تنها کمتر نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت.

 

  • هر روز صبحانه خود را کامل میل نمایید. ۸۰ درصد از افراد مورد مطالعه در دوره کاهش وزن، گزارش کرده اند که برای حفظ وزن هر روز صبحانه خود را کامل خورده اند. ترکیب غذایی صبحانه بیشتر باید پروتئینی و بعد کربوهیدرات و در حد کم چربی داشته باشد (چربی مفید).

 

  • هر سه روز یکبار خود را وزن کنید. با تحت کنترل داشتن وزن روزانه می توانید از افزایش ناگهانی وزن پیشگیری کنید.

 

  • مصرف کربوهیدرات های بیشتر شما را با مشکل حفظ وزن مواجه خواهد کرد. خوردن نان، برنج و غیره که دارای استعداد چاق کنندگی هستند بطور غیر منتظره ای به حفظ وزن شما آسیب خواهد زد.

 

  • خواب و دریافت مایعات سالم نیز نقش کلیدی در حفظ وزن خواهد داشت. سعی کنید هر روز مایعات کافی دریافت کنید. همچنین خواب کافی باعث خواهد شد که شما در دوره بیداری با تمرکز بیشتری به حفظ وزن خود بیاندیشید.

 

بطور خلاصه همیشه به یاد داشته باشید که تمام تغییراتی که برای کاهش وزن در زندگی خود اعمال کرده اید، با شدت کمتری و میانه ای باید در دوره حفظ وزن مدیریت کنید.برنامه غذایی سالم و برنامه ورزشی علمی برای رسیدن به مدیریت وزن انتخاب عالی است.