تیم ویکی ورزش

رامین قهرمانی

رامین قهرمانی

مربی شنا

 

یوسف قاسمی

یوسف قاسمی

استاد یوگا و ماساژ

 

دکتر محمود احمد زاده

دکتر محمود احمد زاده

مدیر سایت ویکی ورزش

شماره تماس: ۰۹۱۴۱۰۵۶۱۹۷

ایمیل: drmahmoud.ahmadzade@gmail.com

بهنود مصطفائی

بهنود مصطفائی

پشتیبانی وبسایت

 

مهران قهرمانی

مهران قهرمانی

ماساژور

 

آموزش خصوصی شنا

آموزش شنا و ایروبیک بصورت خصوصی.

آنالیز و تجزیه و تحلیل بدنی و استعداد یابی کودکان.

ماساژ و آبدرمانی

 ارائه پکیج های آب درمانی و ماساژ برای انواع آسیب ها و ناهنجاریهای اسکلتی

برنامه غذایی

برنامه تغذیه ورزشی و کنترل غذایی

l

ارائه برنامه تمرینی

برنامه ورزشی وزن ایده ال، وزن زیبایی و یا افزایش وزن