ضرورت جراحی برای پارگی منیسک زانو؟ آری یا نه!

یکی از دغدغه های افرادی که درگیر فعالیت های ورزشی هستند مشکلات زانو و در راس آنها پارگی منیسک های زانو می باشد. منیسک های زانو اغلب با منیسک های داخلی و خارجی شناخته می شوند که بیشتر در معرض آسیب و پارگی می باشند. در واقع نوع پارگی آنها و وضعیت محدودیت حرکتی افراد همه و همه ضرورت جراحی را نشان می دهد. اما در این مقاله قصد دارم مطالعاتی را که در رابطه با جراحی منیسک زانو انجام شده و همچنین در مورد احتمال موفقیت آن مورد توجه قرار دهم. در تصویر زیر انواع پارگی منیسک ها را می توانید مشاهده کنید:Related image

یکی از مطالعاتی که در ایالات متحده در رابطه با جراحی برای پارگی منیسک زانو انجام شده است نشان می دهد که جراحی صرفا به دلیل اینکه فرد قبل از جراحی احساس قفل شدن زانو دارد اصلا خوب نیست. بنابراین اگر تنها به دلیل چنین مشکلی یعنی قفل شدن زانو برای جراحی آماده می شویدف به شما پیشنهاد می کنم که کمی صبر کنید و فعلا تحت درمان تهاجمی جراحی زانو قرار نگیرید.

در وقاع منیسک زانو یک ضربه گیر طبیعی یا جذب کننده ضربه در زانو هست که حالت فنر مانند را در زانوی شما ایجاد می کند و به کپسول مفصلی زانو و بافت های مفصلی زانو کمک کرده و از آنها محافظت می کند. با افزایش سن یاا آسیب ورزشی و یا هر گونه ضربه ممکن است این منیسک ها پاره شوند و مطابق گزارش های علمی بیش از ۹۰ درصد جراحی ها همانگونه که بیماران تحت درمان نیز احساس می کنند، هیچ بهبودی نمی یابند. اغلب در این جراحی ها برش ها ی بخش پاره شده منیسک ها برداشته می شوند.

پارگسی های منیسک ناشی از افزایش سن مانند چین و چروک های بدنمان می باشد که در هر کسی می تواند اتفاق بیافتد. بزرگترین سوء تفاهم های علمی این هست که پارگی های منیسکی که با افزایش سن و از طریق تصویربرداری MRI مشخص می شودف را بعنوان عوامل درد می شناسند. این درست نیست. چندین مطالعه در مورد جراحی های پارگی منیسک نشان می دهند که واقعا این جراحی ها هیچ کمکی به وضعیت فرد نمی کند.

بنابراین در این رابطه باید راه های جایگزین جراحی منیسک را انتخاب کرد. استفاده از کفش هایی با خصوصیت ضربه گیری و همچنین انجام ورزش هایی بدون تحمل وزن. انتخاب ورزش در آب و دوچرخه سواری به شرط تنظیم میزان باز و بسته شدن مفصل زانو در رکاب زدن و در آخر استفاده از حرکات تقویتی عضلات حول مفصل زانو همراه با مکمل های کمکی بهترین گزینه برای داشتن راه حل بدون جراحی می باشد.

در زمینه آسیب های زانو و مفاصل در اثر ورزش چنانچه سوالی داشته باشید ویکی ورزشی به شما کمک خواهد کرد.

موفق باشید

  • Moseley, J. Bruce, et al. “A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee.” New England Journal of Medicine۲ (۲۰۰۲): ۸۱-۸۸./

  • Hochberg, Marc C., et al. “American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee.” Arthritis care & research۴ (۲۰۱۲): ۴۶۵-۴۷۴.