عوامل زیر نمونه ای از سوالاتی است که یک فیزیولوژیست ورزشی باید قبل از طراحی برنامه به آنها توجه داشته باشد:
– هدف مراجعه کننده از نسخه تمرینی ویژه خود چیست؟
– وضعیت جسمانی و برخی شاخص های آنتروپومتریکی ،ترکیب بدن فرد قبل از ورود به برنامه چگونه است. این بخش به ما کمک خواهد کرد تا مراجعه کننده همواره تحت کنترل و نقطه قیاس ما برای پیشرفت باشد. همپنین در انتخاب مدالیته های تمرینی نیز این مورد نیز خیلی کمک کننده است.
– وضعیت بالینی و روانی. از فرد برگه نتایج آخرین آزمایش پزشکی فرد را می خواهیم تا از وضعیت بالینی و بیماری های مراجعه کننده مطلع شویم. این قسمت محدود کننده ترین بخش طراحی تمرین خواهد بود. چرا که امروزه بیشتر از نیمی از مراجعه کنندگان به یک یا چندین عوامل خطر بیماری های مزمن مبتلا هستند. بنابراین باید این بخش را با حوصله و صبر زیاد بررسی کنید تا بهترین راه را برای بهبود وضعیت فعلی آنها انتخاب کنید.
– سبک زندگی. به تمام دوستانی که به دنبال برنامه ورزشی هستند قبل از ورود به برنامه از آنها در مورد سبک زندگی شان سوالاتی پرسیده می شود. بسیاری از مراجعه کنندگان از بیماری وحشتناکی به نام فقر حرکتی و نداشتن تحرک کافی رنج می برند. در این بین راه کار های بسیاری وجود دارد تا میزان تحرک را تا جایی که امکان دارد بالا ببریم.