شما باید ورزش کنید تا پرفشاری خون، مقاومت انسولین و دیابت شما بهتر شود. هیچ راهی در این مورد وجود ندارد. شما برای بهبود یافتن باید ورزش کنید. نداشتن ورزش یکی از عوامل فشار خون بالا است. د رجوامع روستایی کشاورزی داشتن فشار خون بالا به دلیل فعالیت فیزیکی زیاد برای زنده ماندن و تغذیه به نادر است.

ورزش خیلی قدرتمند و مؤثر است، برخی از مردم می‌توانند فشار خون خود را تنها با ورزش شدید و بدون هیچ تغییری در رژیم غذایی یا سبک زندگی درمان کنند. به سادگی گفته شده است که چگونه ورزش روزانه منظم به حفظ فشار خون طبیعی حیاتی است. در اینجا مطالعات بالینی منتشر شده فراوانی وجود دارند. ورزش فشار سیستولیک و دیاستولیک را بطور چشمگیری کاهش می‌دهد. اما بیشتر از آنرا نیز انجام می‌دهد. همانطور که در مطالعات زیر خواهیم دید ورزش برای بسیاری از پارامترهای تشخیص بیولوژیکی مؤثر است. پزشکان دانشگاه تنسی بدون تغییر در سبک زندگی بیماران فقط از آنها خواستند که هر روز راه بروند. آنها به مدّت ۸ هفته به میزان زیادی پیاده‌روی کردند و فشار خونشان بطور چشمگیری کاهش یافت. در دانشگاه کیوشی ژاپن مردان دیابتی مبتلا به پرفشاری خون هر روز دوچرخه سواری کردند. کاستن فشار خون افراد دیابتی به علت شرایط فیزیک آنها سخت‌تر است. از آنها آزمایش مقاومت انسولینی (GTT) گرفتند که نتیجه بهبود مقاومت انسولینی بود. آنها همچنین بدون تغییر در سبک زندگی فشار خون سیستولیک و دیاستولیک خود را کاهش دادند. بتا اندروفین‌ها (هورمون احساس خوب) گیرنده‌های مواد مخدر را پر می‌کنند. ورزش سطوح بتا اندروفین را افزایش داد، و باعث می‌شود که بطور طبیعی احساس شادی بکنیم. محققان دانشگاه پزشکی نظامی چین دریافتند که در مردان مبتلا له پرفشاری خون سطح بتا اندروفین کم است. این بیماران با دو هفته ورزش ملایم و بدون هیچ تغییری در سبک زندگی سطح اندروفین خود را افزایش داده و فشار خون نشان را نیز کاهش دادند و احساس خیلی بهتری داشتند. در بیمارستان سنت توماس لندن مردان مبتلا به پرفشاری خون همراه با مقاومت انسولینی و سطوح کلسترول تام بالا مشاهده شد. تغییرات فشار خون دیاستولیک در طی ورزش ملایم به شدت با غلظت کلسترول توتال سرم و مقاومت انسولینی همراه است.