ورزش و برعکس شدن فرایند پیری در ارتباط با دستگاه قلب و عروقی
ورزش و فعالیت بدنی می تواند فرایند پیر شدن و آسیب دیدگی قلب را برعکس کرده و به پیشگیری از خطر سکته قلبی در آینده کمک کند. اگر به اندازه کافی ورزش کنید و اگر به موقع شروع کنید مطمئن باشید که به نتیجه دلخواه خواهید رسید.
برنامه تمرینی ورزشی مناسب و صحیح حداکثر باید قبل از ۶۵ سالگی شروع شود تا این نتیجه مورد نظری که توضیح می دهیم اتفاق افتد. چون قبل از این سن تقریبا قلب بطور مشهود می تواند خود را ترمیم و تقویت کند. در مطالعات جدید مشاهده شده است که تاثیر قابل ملاحظه و دست یافتنی انجام ۴ تا ۵ جلسه ورزش در هفته است. ۳ جلسه ورزش در هفته شاید برایتان کافی نباشد. اما توصیه می شود حداقل سه جلسه در هفته را هم رعایت کنید. در مطالعات اخیر، دوز (مقدار ورزش تجویز شده برای اثرگذاری) ورزشی در هفته خیلی مهم می باشد. ورزش در برنامه زندگی شما به مثابه سایر کارهایتان مانند دوش گرفتن، مسواک زدن و یا غذا خوردن بایستی تلقی شود. ۴ تا ۵ جلسه پیشنهادی بنده برای ورزش هفتگی به مدت ۳۰ دقیقه در هر جلسه می باشد.یکی از این جلسات هفتگی خود را بعنوان جلسه ورزشی با شدت بالاو بصورت اینتروال در نظر بگیرید. در تمرینات اینتروال ضربان قلب شما در اجرای حرکات و ست ها تا ۹۵ درصد حداکثر ضربان قلب می رسد. این برنامه را می توانید بصورت ۴ نوبت اجرای ورزشی با شدت بالا و ۳ دقیقه استراحت بین ست ها در نظر بگیرید. البته گرم کردن و سرد کردن را قبل و بعد از این برنامه حتما انجام دهید.
همیشه جلسات قبل و بعد از جلسه اینتروال را یک جلسه با شدت پایین و متوسط در نظر بگیرید. در واقع شما با قرار دادن یک جلسه اینتروال شدید در یک روز از هفته، چیدمان برنامه هفتگی خود را طراحی میکنید. پس در یک هفته یک تا دو جلسه تمرین شدید اینتروال را قرار دهید و یک یا دو جلسه با شدت متوسط یا پایین قرار دهید. برای یافتن شدت متوسط تا پایین از آزمون حرف زدن استفاده کنید. اگر جملات را به آسانی در حال ورزش کامل می گویید یعنی شدت پایین است. اگر جملات را بصورت بریده و در دو بخش کامل می کنید یعنی شدت متوسط می باشد. معمولا پیشنهاد می کنم در کنار برنامه ورزش هوازی ، یک تا دو جلسه ورزش هم بصورت تمرینات قدرتی در نظر بگیرید.
دانشمندان نشان داده اند که آن دسته از افرادی که همیشه ورزش می کنند، ۱۸ درصد در ظرفیت هوازی و ۲۵ درصد در شاخص های قلبی عروقی و عضلات بطن چپ قلببهبودی چشمگیری داشته اند. این یافته واقعا باورنکردی است. این نتیجه به زبان ساده یعنی اینکه شما هر سال پیرتر می شوید ولی قلبتان جوانتر می شود. پس تا دیر نشده یک برنامه ورزشی برای خود طراحی کنید و شروع کنید.