در جامعه ما، بسیاری از افراد به ورزش و تمرینات ورزشی بعنوان یک مقوله تک بعدی نگاه می کنند. اجازه دهید بطور ساده و واضح تر بیان کنم. افرادی که مراجعه می کنند و برای کاهش وزن خود یا هر هدف دیگری (به غیر از اهداف حرفه ای) که مرتبط با سلامتی باشد دنبال یک رشته خاص و ویژه از تمرینات هستند. یک فرد تی آر ایکس را بعنوان یک رشته انتخاب کرده است، یا یوگا ، پیلاتس، ایروبیک و غیره.

این نوع نگاه در جامعه ما یک حالت غیر متعارف به خود گرفته است. البته باید بگویم که این امکان هست که افراد برای یادگیری متدهای تمرینی خاص خود در دوره هایی که نام بردم ثبت نام کرده و آن را میگذرانند.

در این بین آنچه که مهم است استفاده از تمامی متدهای تمرینی در برنامه ورزشی منظم خود است. این کار باعث تنوع در برنامه ورزشی شما شده و همچنین در نتیجه گیری بهتر به شما کمک خواهد کرد.

در این ویدیو چند حرکت یوگا برای اجر قبل از برنامه هوازی تان را به شما توصیه می کنم. امیدوارم از مشاهده آن لذت ببرید.

موفق باشید