فعالیت جسمانی بویژه وزنه تمرینی یا ورزش مقاومتی و نه صرفا بدنسازی، بعنوان یک ابزار موثر جهت پیشگیری از بیماری مزمن و مدرن از قبیل فشارخون بالا در بسیاری از کشورهای دنیا توسعه یافته است.به هرحال، تا زمانیکه نقشش در بازتوانی بیماری به خوبی بنا نهاده شود، توجه به نوع ورزش برای درمان فشارخون بالا شامل مدالیته های سنتی می شود که موجب تاثیر بر تغییرات در تمرین مقاومتی، قلبی تنفسی و آمادگی جسمانی می شود. تمرین قلبی-تنفسی و مقاومتی نیز در پیشگیری از فشارخون بالا تاثیرگذار شناخته شده است. به هرحال نقش انها در درمان فشارخون بالا کمتر قطعی است.

جدیدترین مطالعات وسیع در رابطه با فعالیت ورزشی و کاهش فشارخون به تمرینات مقاومتی و قلبی-تنفسی بر می گردد. گزارش این مطالعات حاکی از کاهش فشارخون در موارد ابتلا به فشارخون بالا  ناشی از تمرینات مقاومتی همانند تمرینات قلبی-تنفسی  موثر است. البته که در اینجا توصیه می کنیم فعلا برنامه تمرینات مقاومتی را تا مشخص شدن قطعی در کاهش فشار خون بالا خیلی سبک و تحت نظر متخصص انجام دهید و در مواردی صرفنظر کنید. چنانچه تمایل دارید از تمرینات مقاومتی استفاده کنید.

چنانچه اندازه فشار دیاستولی بالا باشد، همان برنامه مقاومتی را ادامه دهید. به هر حال، اگر فشار خون دیاستولی خیلی بالا باشد، تکرارها را بالا ببرید و یا مقاومت را کاهش دهید. باید فشار خون دیاستولی را پس از  تعدیل تکرار بار پایش کنید.  چنانچه تغییرات موجب پاسخ فشار خون دیاستولی دلخواه شد، با همان طریق برنامه ورزشی فعالیت خود را ادامه دهید. در غیر این صورت، تعداد ورزش های مقاومتی بالا تنه را کاهش دهید و یا تعداد ورزش های مقاومتی پایین تنه را افزایش دهید.

اندازه گیری فشار خون دیاستولی باید در ابتدا و پیش از شروع برنامه تمرینی صورت گیرد. با شروع برنامه مقاومتی، فشار سنج را به دور مچ بیمار ببندید و اجازه دهید با تکرار و بار مشخص یک ورزش را انجام دهد. در آخرین تکرارها، کاف فشارسنج را پر کرده و فورا پس از اتمام تکرار فشارخون را اندازه گیری کنید. کالج امریکایی پزشکی ورزشی انجام ورزش مقاومتی را به شکل دایره ای توصیه می کند. تمرین دایره ای با بارهای سبکتر و تعداد های بالاتر ؛ در حالیکه تمرین قدرتی سنتی بارهای بالاتر و تعدادهای کمتر مشخص می شود. پاسخ همودینامیکی به فعالیت ورزشی هوازی در مقایسه با تمرین مقاومتی ممکن است دلیل اینکه چرا ورزش هوازی در کاهش بیشتر فشارخون بالا نقش دارد را تشریح کند. ورزش استقامتی هوازی بار حجمی بر قلب  وارد می کند در حالیکه بار وارده بر روی قلب در ورزش مقاومتی از نوع فشار است.

اما در کل، ورزش هوازی ورزش ترجیح داده شده برای درمان ورزشی فشارخون بالاست. ورزش مقاومتی بعنوان ورزش ترجیح داده شده نیست اما می تواند به شکل استقامت عضلانی تجویز شود. ورزش مقاومتی بایستی در شروع برنامه و یا وقتی که تغییرات برای برنامه ریزی به منظور حصول اطمینان از پاسخ فشار خون سیستولی  اطمینان حاصل شود، پایش شود.

تعداد و مدت ورزش در افراد مبتلا به فشار خون بالا

بسیاری از مطالعات گزارش کرده اند که  تعداد جلسات ورزشی از ۱ تا ۷ روز در هفته در کاهش فشار خون بالا موثر بوده است. هر چه تعداد جلسات ورزشی بیشتر  باشد یعنی حداقل ۳ جلسه در هفته و یا بهتر است ۵ روز در هفته باشد (چنانچه همزمان کاهش وزن بدن نیز جزء اهداف باشد) که در این صورت تاثیر کاهش فشارخون بالا بیشتر خواهد بود.

مدت ورزش در بسیاری از مطالعات از ۱۰ تا ۶۰ دقیقه گزارش شده است که تاثیر بر کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشارخون بالا دارد. بسته به وضعیت بالینی افراد می تواند فعالیت ورزش هوازی از ۱۵ تا ۴۵ دقیقه متفاوت باشد. ممکن است افراد مبتلا به فشارخون بالا از بیماری های قلبی، دیابت و یا مشکلات دیسک و یا آسیب دیدگی زانو نیز رنج ببرند که در این مواقع بهتر است یکی از ورزش های دویدن، پیاده روی بر روی نوارگردان، دوچرخه ایستاده و ثابت ف الپتیکال و یا تمرین درمانی در آب را تجویز بکنیم.  شدت فعالیت ورزشی نیز می تواند پس از ارزیابی های پزشکی و وضعیت بالینی افراد مبتلا از ۴۰ تا ۸۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی متفاوت باشد. اما برای شروع در افرادی که اضافه وزن هم دارند، از دوچرخه و الپتیکال بیشتر استفاده کنند و شدت آن را بر اساس وضعیت جسمانی از شدت ۴۰ تا ۵۵ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی قرار دهند. برای تعیین شدت و اصلاح آن حتما با یک مربی تربیت بدنی و متخصص فیزیولوژی ورزشی مشاوره انجام دهید.