دسته: تغذیه برای حفظ وزن

حفظ وزن نرمال پس از دوره کاهش وزن

در رابطه با حفظ وزن نرمال پس از دوره کاهش وزن، معمولا بیشتر افراد پس از یک دوره رژیم سخت و یا تمرینات فشرده و خسته کننده به وزن دلخواه خود دست می یابند. اما نکته مهم و اساسی در رابطه با کاهش وزن، مدیریت و حفظ وزن به دست آمده است. همیشه برای نگهداشتن وزن دلخواه خود باید از اصلاحات و تغییراتی که در دوره کاهش وزن در زندگی روزمره خود اعمال کرده اید، پیروی کنید.

کلسترول بالا و برنامه غذایی TLC

امروزه ننمی توان تنها با دارو از پیشرفت بیماری های قلبی عروقی و دیابت و اضافه وزن جلوگیری کرد. استراتژی TLC ارائه شده ذر واقع راهنمایی های لازم جهت ایجاد تغییرات در سبک زندگی است. البته قبل از تغییرات بایستی از اطلاعات کافی برای مجاب کردن خود به وجود الزام در تغییرات و اصلاحات در زندگی خود برخوردار باشید. در این متن اطلاعات قانع کننده ای برای اعمال تغییرات سالم وجود دارد.

Loading

خدمات ما

مشترک خبرنامه شوید

مشاوره آنلاین رایگان!

خدمات ما