دسته: تمرینات ورزشی حرفه‌ای

نمونه برنامه ورزشی اینتروال و کاردیو

برای تاثیرگذاری بیشتر و کاهش وزن و یا سایز بدنی در برنامه تمرینات خود، می توانید تمرینات پرفشاری مانند کاردیو و اینتروال را بگنجانید. به این منظور، باید ابتدا ضربان قلب هدف خود را پیدا کنید. معمولترین روش این است که محدوده ضربان قلب تمرینات تان را باید ارزیابی کنید.

Loading

سرویس جدید

مشترک خبرنامه شوید

خدمات ما